Strona Główna

STAROPOLSKA SZKOŁA POLICEALNA
Pod patronatem Staropolskiej Szkoły Wyższej


Staropolska Szkoła Policealna  oferuje kształcenie w zawodach:

a)    technik farmaceutyczny    322301
b)    technik bezpieczeństwa i higieny pracy   325509
c)    technik weterynarii    324002
d)    opiekunka środowiskowa   341204
e)    asystent osoby niepełnosprawnej   341201
f)    asystentka stomatologiczna  325101
g)    higienistka stomatologiczna  325102
h)    technik telekomunikacji   352203
i)    technik geodeta   311104
j)    technik informatyk   351203
k)    opiekun w domu pomocy społecznej  341203
l)    technik usług kosmetycznych   514207
m)    technik administracji   334306
n)    technik sterylizacji medycznej 321104
o)    technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
p)    terapeuta zajęciowy 325907

Kształcenie odbywa się na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie.

Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i po jego zdaniu uzyskanie tytułu zawodowego.

Script logo